"Vánoční besídky"

Vánoce 2018 :)

Vánoce 2017 :)

V pátek 1. 12. 2017 se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu vánoční besídka pro rodiče a děti TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s.

Děti společně s rodiči a členy sdružení shlédli videa a fotografie ze závodů a tréninků, kterých se zúčastnili v letošním roce. Za doprovodu vánočních písní děti i rodiče předvedli své umění kreslením obrázků s vánoční a koňskou tematikou. Za obrázky pak byli všichni odměněni drobnými sladkostmi a mikulášskou nadílkou ve formě kolekcí na stromeček a ovocem. Vánoční atmosféru dotvářel horký punč a malé občerstvení, které připravili členové sdružení. Na závěr vánoční besídky byla promítnuta pro malé i velké česká pohádka.

Děti si pohrály, rodiče se příjemně naladili na vánoční atmosféru a všichni jsem domů odcházeli plni příjemných dojmů.

Touto cestou zároveň děkujeme paní starostce Ivetě Fojtíkové za vstřícný přístup a pomoc při zajištění a organizaci vánočního večera.Váš text začíná právě zde.